sunnuntai 20. helmikuuta 2011

Keitä me olemme, miksi tämä blogi on perustettu?

Koska parempaakaan sanaa ei ole, meitä voi kutsua brighteiksi, välkyiksi. Bright voi olla ateisti, agnostikko, igteisti, uskonnoton, kuka tahansa, joka ei usko yliluonnollisiin asioihin ja toimijoihin, jumaliin, enkeleihin, vetehisiin, maahisiin, kummituksiin.

Maailmankuvamme on naturalistinen ja se perustuu luonnontieteisiin sekä todisteisiin. Suhtaudumme kriittisesti menneisyyden mytologisiin kertomuksiin, joita esitetään historiallisina totuuksina. Edustamme tieteellisrationaalista ajattelua dogmaattisen ja kritiikittömän ajattelun vastapainona.

Moraalikäsityksemme on sekulaarihumanistinen. Moraali ei tarvitse perustelukseen yliluonnollista auktoriteettia tai pyhiä kirjoituksia. Ihminen on sosiaalinen laji, jonka yhteisöelämälle moraali on välttämätöntä. Se on ihmisen synnynnäinen ominaisuus, jota oppiminen tukee ja syventää. Olemme rauhantahtoisia, suvaitsevaisia, empaattisia ja hyväntahtoisia ihmisiä ja haluamme edistää ihmisten sekä muun luonnon välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa.

Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on molempien valtionkirkkojen erityisaseman purkaminen eli sekulaari valtio. Tavoitteemme ja toimintamme nojaavat edellä mainittuun luonnontieteisiin perustuvaan naturalistiseen maailmankuvaan sekä sen edistämiseen.

Tavoitteenamme on myös uskonnonopetuksen poistaminen kouluista, päivähoidosta sekä valtion yliopistoista. Vain siten vakaumusten tasa-arvo ja laaja uskonnonvapaus toteutuu.

Haluamme harjoittaa ystävällistä ja asiallista vuoropuhelua kaikkien vakaumusyhteisöjen, niin uskonnottomien kuin uskonnollisten välillä. Toisaalta haluamme myös tehdän selvän rajanvedon suomalaisen vapaa-ajatteluliikkeen perinteikkääseen edustajaan, Vapaa-ajattelijain Liittoon. Historiansa ja toimintakulttuurinsa takia se ei pysty edistämään sellaista keskustelua ja yhteiskunnallista muutosta, joihin itse haluamme panostaa.