maanantai 28. maaliskuuta 2011

Alistumisesta


Jussi K. Niemelä

Julkaistu lyhyempänä versiona Satakunnan Kansan Virta-liitteessä perjantaina 25.3.2011

Kristillinen nuortenmedia Nuotta käynnisti maanantaina 21.3. Älä alistu! -mediakampanjan.
Kampanjan tavoite on kannustaa nuoria olemaan alistumatta yhteiskunnalliseen painostukseen arvokysymyksissä. Suomeksi tämä tarkoittaa seuraavaa:

Kampanjan taustajärjestöt pitävät tärkeänä, että nuoria kannustetaan etsimään kestäviä ratkaisuja elämän suuriin kysymyksiin yleisen mielipiteen sijasta Raamatusta.”

Älä alistu! -kampanja tarkoittaa alistumisella valinnanvapauden hyväksymistä. Retorisena keinona tämä on ikivanha, tuttu myös Orwellin Vuonna 1984 -teoksesta, jossa "sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa". Vapaus alistua Raamatun maailmankuvalle on tietenkin fundamentalistin oikeus, mutta hänellä ei ole oikeutta pakottaa ketään muuta alistumaan omalle tulkinnalleen Raamatusta. Kuitenkin juuri tähän kaikki fundamentalistit avoimesti pyrkivät. He vetoavat siihen, että heitäkin pitää suvaita, vaikka he itse eivät halua suvaita homoseksuaalisia parisuhteita.

Fundamentalistit yrittävät siis käyttää liberaalia demokratiaa – lähinnä sananvapautta – vain kumotakseen sen välttämättömät edellytykset. Vähemmistöjen suoja enemmistöjen ja auktoriteettien (viranomaisten ym.) mielivallalta on näet yksi demokratian keskeinen piirre ja juuri siihen perustuu myös fundamentalistien olemassaolo demokraattisissa yhteiskunnissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että fundamentalisteilla olisi oikeus alkaa sortaa toisia vähemmistöjä uskontulkintansa pohjalta. Tällainen johtaisi mielivaltaan ja anarkiaan, kun kaikkien eri aatteiden ja uskontojen fundamentalistit sortaisivat tai syrjisivät toisiaan.

Älä alistu! -kampanjassa seksuaalisuuttaan ja identiteettiään tunnustelevia nuoria kehotetaan olemaan alistumatta yhteiskunnalliseen vapauteen määritellä seksuaalinen identiteettinsä itse ja olemaan alistumatta seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Näistä luopumista Raamatun maailmankuvan ja seksuaalimoraalin hyväksi ei nähdä alistumisena viimeksi mainituille. Sitä se kuitenkin on. Alistumista Raamatun arvomaailmalle ja sen fundamentalistiselle tulkinnalle.

Raamatun arvomaailmaa ei kampanjassa kyseenalaisteta, sen monimuotoisuutta ja eri tulkintoja ei huomioida. Fundamentalisteilla on aina kiusaus tulkita Raamattunsa kirjaimellisesti, ainakin kulloinkin tarkoituksenmukaiset kohdat. Kukaan nykykristitty ei kuitenkaan vaadi, että aviorikoksen tekijät pitäisi kivittää kuoliaaksi, vaikka Raamatussa näin käsketään. Muitakin esimerkkejä olisi helppo esittää.

Älä alistu! -kampanjassa rautakaudella tietyn paimentolaiskansan keskuudessa vallinnut käsitys ihmisen seksuaalisuudesta valjastetaan myös psykologisen puoskaroinnin oikeutukseksi. Niin sanottu eheytysterapia tarkoittaa sitä, että homoseksuaalinen ihminen yritetään käännyttää väkisin heteroksi. Tällainen terapia on epäeettistä sekä Yhdysvaltain että Iso-Britannian psykiatrien enemmistön mielestä, syystäkin. Eheytysterapia on henkistä väkivaltaa, jossa pseudotiede yhdistyy vanhentuneeseen seksuaalimoraaliin.

Tällaisissa tilanteissa yksilö kokee kiusausta vedota biologiaan, jossa onkin moneen kertaan osoitettu homoseksuaalisen suuntautumisen ja käyttäytymisen olevan luonnossa hyvin yleistä. Moraalisesti perustelu on kuitenkin turha, sillä avoimessa yhteiskunnassamme ihmisellä on oikeus vapaasti valita seksuaalinen suuntautumisensa ja harrastaa seksiä yhteisellä suostumuksella aikuisen kumppanin tai kumppanien kanssa.

Yhtä turhaa on vedota Raamattuun. Vetoaminen ei selitä, miksi alistuminen homoseksuaalisuuteen olisi väärin. Jos se on väärin Jumalan mielestä, onko se väärin siksi, että se on paha asia, vai siksi, että se on väärin Jumalan mielestä? Jos vastaat, että se on itsessään paha asia, pitää taas kysyä, miksi. Jos vastaat, että se on paha asia, koska Jumala on niin määrännyt, alistut monen ihmisen mielestä kuvitteellisen kosmisen despootin moraalittomuuteen ja lisäksi sorrut niin sanottuun naturalistiseen virhepäätelmään. Samoin sekä muut jumalat että Raamattu itsessään ovat toivottoman ristiriitaisia tällaisissa kysymyksissä.

Yksinkertaisinta onkin kysyä, miten se, että yksilö on parisuhteessa tai seksisuhteessa toisen täysivaltaisen aikuisen yksilön kanssa on ristiriidassa fundamentalistin yksilönvapauden kanssa. Ei mitenkään. Fundamentalisti haluaa vain ulottaa määräysvallan toisten ihmisten makuuhuoneeseen. Tämä on tietenkin totalitarismia, halua valvoa toisten ihmisten käyttäytymistä sen intiimeimmällä alueella.

Ihmisoikeuksista ja Raamatun sekä muiden uskontojen ristiriitaisuuksista huolimatta Älä alistu! -kampanja surutta kannustaa nuoria vetoamaan Raamattuun ja alistumaan sen rautakautiseen moraaliin. Tämä olisi huono vitsi, ellei se olisi skandaali.