tiistai 22. maaliskuuta 2011

Lakialoitteessa on kysymys tasa-arvosta


Heta Saxell
Filosofian maisteri
Helsinki(Helsingin Sanomat - Mielipide - julkaistu 17.3.2010)

Kansanedustaja ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen vastustaa kirjoituksessaan HS 16.3.2010 sukupuolineutraalia avioliittolakia, josta eduskunnassa on tehty lakialoite. Räsänen sekoittaa perusteluissaan moniavioisuuden, sukupuolineutraalin avioliiton ja kristillisen näkemyksen avioliitosta. Räsänen kysyy mitä sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat lopulta tavoittelevat. Hänen mielestään parisuhteen rekisteröinnin tulisi jo riittää samaa sukupuolta oleville pareille. Räsänen haluaa siis määritellä, mitkä oikeudet riittävät tietyille ihmisryhmille. Ilmeisesti hänen mielestään samanarvoinen kohtelu lain edessä ei ole tarpeellista osalle ihmisiä. Vastaavasti voi kysyä, keneltä sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen olisi pois? Toteutuessaan laki toisi lisää oikeuksia, ei rajaisi niitä nykykäytännön mukaan.

Oudosti Räsänen myös näkee uuden avioliittolain suunnittelun hyökkäykseksi kirkkoja kohtaan. Suomessa ei teoriassa enää ole valtion kirkkoa vaikka se käytännössä usein siltä vaikuttaakin. Uskonnonvapauden nimissä valtio ei voi puuttua kirkon sisäisiin opillisiin kysymyksiin. Kirkon opista ja sen tulkinnasta on kysymys keskustelussa, voiko samaa sukupuolta olevien parisuhdetta siunata kirkossa. Suomen valtion lait velvoittavat toki myös kirkkoja esimerkiksi kieltämällä sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän. Sen sijaan kirkko voi vapaasti itse päättää opillisista kysymyksistään kuten keitä vihitään avioliittoon. Lakialoite ei ole hyökkäys kirkkoja kohtaan, se on aloite, jolla pyritään takaamaan tasa-arvoinen kohtelu kaikille ihmisille, jotka haluavat virallistaa parisuhteensa.

Samaa sukupuolta olevien parisuhdetta ei voi verrata moniavioisuuteen, kyse on eri asioista. Siviilivihkimyksen mahdollistaminen valtion taholta samaa sukupuolta oleville ei pakota kirkkoja seuraamaan perässä. Kirkon linjasta päättävät sen jäsenet. On eri asia, jos jäsenistön enemmistön mielipiteet ovat ristiriidassa kirkon virallisen linjan kanssa. Kirkolla on monia ongelmia ratkaistavanaan, mutta on täysin tarpeetonta nähdä, että maallisen yhteiskunnan säätämät lait ja tasa-arvoisen kohtelun takaaminen kansalaisille olisi uhka tai hyökkäys kirkkoa kohtaan.